FAQ Veelgestelde vragen

5G in een notendop

5G staat voor de vijfde generatie mobiele netwerken. Belangrijkste kenmerk is de extreem hoge snelheid. 5G is niet alleen sneller dan 5G, het kan ook meer data versturen, is stabieler en is minder belastend voor de accu van jouw apparaat.

Internationaal wetenschappelijk onderzoek wijst telkens opnieuw uit dat er geen reden is tot ongerustheid, en wel om volgende redenen:

5G betekent een hele verbetering tegenover 4G. Het is onder meer sneller, stabieler en energiezuiniger, en dat spreekt veel mensen aan.

Onze 4G-netwerken beginnen in de eerste plaats verzadigd te geraken, enkel en alleen door ons toenemende gebruik van de smartphone. Daarnaast zal 5G, dankzij de extra karakteristieken, tal van nieuwe toepassingen mogelijk maken. Deze toepassingen zullen zich in de eerste plaats situeren in de bedrijvenmarkt, maar ook de doorsneeburger zal hiervan minstens indirect profiteren, denk maar aan het gebruik van 5G bij de nooddiensten.

4G-netwerken zijn vrij performant voor smartphonegebruikers. 5G zal in eerste instantie de 4G-netwerken versterken om in de groeiende vraag naar datavolume te voorzien. 5G kan daarnaast ingezet worden in verschillende nieuwe domeinen, die we dan ook ‘smart’ zullen kunnen noemen. Zoals je smartphone zoveel meer mogelijkheden biedt dan enkel telefoneren, verwacht men dat verschillende sectoren ook meer zullen kunnen innoveren door 5G te gebruiken.

5G maakt gebruik van radiogolven, een vorm van elektromagnetische straling. De lagere radiofrequenties van 5G (tussen 700 MHz en 3800 MHz) zijn vergelijkbaar met de frequenties die worden gebruikt door de bestaande draadloze communicatienetwerken (tussen 800 MHz en 2700 MHz).

Ecologische voetafdruk

Er zijn geen wetenschappelijk betrouwbare aanwijzingen dat hoogfrequente, elektromagnetische velden die onder de wettelijke waarden liggen een gevaar vormen voor dieren en planten.

Gezondheid

Internationaal wetenschappelijk onderzoek wijst telkens opnieuw uit dat er geen reden is tot ongerustheid, en wel om volgende redenen:

De invloed van radiofrequenties - en dus mobiele straling - op de gezondheid wordt al meer dan 25 jaar wetenschappelijk onderzocht.

5G-straling valt onder de categorie 'niet-ioniserende' straling. Dat betekent dat dit type straling te zwak is om chemische bindingen te verbreken.

Internationale experts hebben uit de duizenden wetenschappelijke studies rond 5G-straling geen aantoonbare gezondheidseffecten kunnen vaststellen.

Alle 5G-antennes moeten, net als 2G-, 3G- en 4G-antennes, voldoen aan de internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling.

5G maakt gebruik van radiogolven, een vorm van elektromagnetische straling. De lagere radiofrequenties van 5G (tussen 700 MHz en 3800 MHz) zijn vergelijkbaar met de frequenties die worden gebruikt door de bestaande draadloze communicatienetwerken (tussen 800 MHz en 2700 MHz).

5G-straling is, net zoals bij 2G, 3G en 4G, een straling via radiofrequenties of radiogolven.

Naar de gevolgen van straling van zendmasten en mobiele telefoons is al heel wat onderzoek gedaan naar aanleiding van de introductie van de 2G-, 3G- en 4G-technologie.

Technologie

5G verschilt in essentie niet van de 4G-technologie: in beide gevallen gaat het om het draadloos verzenden en ontvangen van data via radiogolven. 5G maakt meer capaciteit mogelijk omdat deze technologie enerzijds efficiënter werkt, en anderzijds ook gebruik maakt van nieuwe frequentiebanden. In een eerste fase zijn dit banden tussen 3400 MHz en 3800 MHz.

Er kan een lichte toename van de totale blootstelling aan radiogolven optreden wanneer 5G in België wordt toegevoegd aan een bestaand netwerk. Maar die blootstelling aan 5G-straling blijft ruim onder de wettelijke normen.

De 5G-frequenties komen vrij goed overeen met de frequenties van 3G en 4G, alleen heeft 5G nog een extra hoge frequentie. Hoge frequenties reiken minder ver dan lage, dus zijn er meer ondersteunende 5G-antennes nodig.

5G-netwerken bieden een betere bescherming van de uitgewisselde gegevens, met name door verbeterde beveiligingsprotocollen. De privacy risico's houden voornamelijk verband met het gebruik van de netwerken en niet met de werking van de netwerken zelf.

Je hebt een toestel nodig dat compatibel is met het 5G-netwerk.

Je hebt allereerst een smartphone nodig die 5G compatibel is.

Alle 5G-antennes moeten, net als 2G-, 3G- en 4G-antennes, voldoen aan de internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling.

5G is op radiotechnisch vlak eigenlijk een evolutie van 4G.

De capaciteit van een 5G-netwerk is een stuk groter dan bij 4G.

5G-straling is, net zoals bij 2G, 3G en 4G, een straling via radiofrequenties of radiogolven.

Samenleving

Je hebt een toestel nodig dat compatibel is met het 5G-netwerk.

Je hebt allereerst een smartphone nodig die 5G compatibel is.

Op 14 juli 2020, kregen de operatoren Cegeka, Entropia, Orange, Proximus en Telenet voorlopige 5G-rechten toegekend door het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie).

Historiek & vandaag

5G is al beschikbaar, namelijk bij Proximus in de vroegere 3G band op 2100 MHz.

Momenteel voeren de mobiele-telefonieoperatoren in België testen uit met 5G-antennes. In enkele gemeenten is er ook al een uitrol van 5G Light, waarbij bepaalde 3G- of 4G-antennes worden omgevormd naar 5G.

Nadat de federale ministerraad de koninklijke besluiten en het wetsontwerp voor de veiling van de 5G-rechten goedkeurde gaf ook het Overlegcomité (het orgaan waarin de Federale Staat en de deelstaten overleg plegen over zaken waarvoor ze een gedeelde bevoegdheid hebben), zijn finaal akkoord op 24 november 2021.

Op 14 juli 2020, kregen de operatoren Cegeka, Entropia, Orange, Proximus en Telenet voorlopige 5G-rechten toegekend door het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie).