FAQ Zijn er 5G-stralingsnormen?

Alle 5G-antennes moeten, net als 2G-, 3G- en 4G-antennes, voldoen aan de internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling.

De totale optelsom van alle elektromagnetische straling mag nooit boven die limieten uitkomen.

Lees hier meer over 5G en gezondheid