FAQ Welke frequenties gebruikt 5G en wat is hun bereik?

De frequentiebanden die in België specifiek voor 5G zullen gebruikt worden zijn de 700 MHz, 3600 MHz- en 1400 MHz-frequentieband. Vooral de eerste twee zijn cruciaal voor de ontwikkeling van 5G.

Hoe lager de frequentie, hoe hoger het bereik.

De 700 MHz-frequentieband is belangrijk voor de 5G-ontplooiing omdat de frequentiegolven een groot bereik hebben, 2 km in stedelijke gebieden en 8 km in landelijke gebieden. Hiermee kan een landelijke dekking bereikt worden, bovendien hebben deze radiogolven een goede penetratie in gebouwen.

In de 3600 MHz-frequentieband worden grotere snelheden behaald maar het bereik is lager: een gemiddeld bereik van 400 meter in stedelijke gebieden en 1,2 km in landelijke gebieden.

De 1400 MHz-band biedt extra downloadcapaciteit voor het versturen van data van basisstations naar mobiele telefoons (“SDL” of “Supplemental Downlink”, het is een toegevoegde downlinkband die ingezet wordt naast een andere band die ook voor upload gebruikt wordt). De dekking van deze band is vergelijkbaar met die van de 700 MHz-frequentieband.

Er moet wel opgemerkt worden dat we tot nu toe op basis van wetenschappelijke studies niet kunnen concluderen dat er een verband bestaat tussen blootstelling aan elektromagnetische velden onder de blootstellingslimieten, zoals gegenereerd door antennes, en negatieve gezondheidseffecten niet.

Lees hier meer over dit onderwerp