FAQ Heeft 5G een effect op onze gezondheid?

Internationale experts hebben uit de duizenden wetenschappelijke studies rond 5G-straling geen aantoonbare gezondheidseffecten kunnen vaststellen. Elektromagnetische straling heeft hoogstens een thermisch effect maar geen biologisch effect.