Privacy en cookies

Inleiding

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden.

We gebruiken de open source software Matomo op onze websites om statistieken over het gebruik te verzamelen. Matomo wordt op onze eigen webserver gehost. Matomo draagt geen gegevens over aan servers die buiten onze controle vallen.

U bent beschermd op basis van:

 • de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG)
 • de wet van 30 juli 2018 over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

1) Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

We verzamelen en verwerken gegevens op anonieme wijze om informatie te verzamelen over het gebruik van de website (statistische doeleinden).

2) Verwerkte persoonsgegevens

We gebruiken de open source software Matomo op onze websites om statistieken over het gebruik te verzamelen. Matomo wordt op onze eigen webserver gehost. Matomo draagt geen gegevens over aan servers die buiten onze controle vallen.

Om de gegevensbescherming te verbeteren, laten wij Matomo de IP-adressen van bezoekers van onze websites volledig anonimiseren.

Matomo verwerkt geen gegevens zonder uw toestemming. Met uw toestemming slaat Matomo de enkele statistische cookies op je computer op, die ons in staat stellen om het gebruik van onze websites te analyseren

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren:

 • taalkeuze
 • gebruikte zoekmachine
 • gebruikte trefwoorden
 • website waarlangs u gekomen bent
 • geraadpleegde pagina’s
 • raadplegingsduur per pagina
 • lijst van gedownloade bestanden
 • datum en uur van toegang
 • gebruikte browser
 • platform en besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd

3) Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om het comfort van uw bezoek aan de site te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een webserver tijdelijk opslaat op uw computer of ander apparaat via uw browser. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen.

Er wordt enkel gebruik gemaakt van 1st party cookies die op het domein van de website worden ingesteld.

Als u het selectievakje uitschakelt, wordt het volgende cookie ingesteld met de waarde 0:

Naam: stats_allowed

Doel: Slaat op of u akkoord gaat met het verzamelen van gegevens voor de statistieken van het websiteverkeer en het instellen van statistische cookies.

Duur: 2 jaar

Dit voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u onze websites bezoekt. De cookie is alleen geldig in deze browser voor één van onze websites tegelijkertijd en wordt opgeslagen op uw computer.

We respecteren uw privacy: Als u de optie: “Niet volgen” in uw browser hebt geactiveerd, wordt uw bezoek niet door Matomo gevolgd, zelfs als u het bovengenoemde selectievakje hebt aangevinkt.

Indien u cookies wenst te verwijderen of te beheren, dan kunt u hiervoor de instellingen in uw browser aanpassen (meer info via de volgende links: Internet Explorer / Chrome / Firefox / Safari).

4) Bewaringsduur

De gegevens die worden verwerkt voor de uitvoering van een wettelijke opdracht of een taak van algemeen belang worden bewaard voor de tijd die nodig is voor de toepassing van de wetgeving of de uitvoering van de taak van algemeen belang.

De gegevens die op basis van uw toestemming worden verwerkt, worden bewaard voor de tijd die in de tabel hierboven wordt aangeduid of tot intrekking van uw toestemming.

5) Veiligheid

Het BIPT waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen. Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven. Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

6) Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

U heeft het recht om te allen tijde een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen om na te gaan of de informatie die wordt bewaard juist is en/of om deze informatie te verbeteren of bij te werken. In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting / het algemeen belang, wordt uw verzoek ingewilligd en verwerkt.

U kan ook vragen dat uw persoonsgegevens volledig worden gewist als de verwerking gebaseerd is op uw toestemming. In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting of het algemeen belang, wordt uw verzoek ingewilligd en verwerkt.

Indien u vragen hebt of u meent dat uw rechten worden geschonden, kan u ons dit laten weten.

Om uw privacy en veiligheid te waarborgen, zullen wij de nodige stappen ondernemen om uw identiteit na te gaan voordat u gegevens kunt bekijken en eventueel verbeteren.

Het BIPT beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming die toeziet op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens, en op de naleving van de toepasselijke wetgeving. U kan deze functionaris contacteren via: dataprotection@bipt.be voor al uw verzoeken tot informatie of vragen tot uitoefening van uw rechten inzake privacybescherming.

U kan deze functionaris ook schriftelijk contacteren op het adres :

BIPT
Functionaris voor gegevensbescherming
Ellipsgebouw C
Koning Albert II-laan 35 bus 1
1030 Brussel

Als u van oordeel bent dat uw rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens niet werden gerespecteerd, kan u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via contact(at)apd-gba.be of per post :

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel