FAQ Wordt 5G aangeboden op het Belgische grondgebied aan de gebruiker?

5G is al beschikbaar in bepaalde zones, hetzij door aanpassingen in de bestaande frequentiebanden die al gebruikt worden voor andere technologieën - zo introduceerde Proximus “5G Light” in de vroegere 3G band op 2100 MHz in bepaalde gemeenten, hetzij Er zijn ook al voorlopige vergunningen toegekend in de band 3600-3800 MHz aan de hand van een voorlopige vergunning die de operatoren toelaten om 5G in België commercieel uit te baten.

De prestaties van deze 5G Light bieden niet dezelfde mogelijkheden als 5G. De voornaamste innovaties van 5G, zoals de slimme antennes en extra spectrum, werden immers nog niet geïntroduceerd. Operatoren mogen met hun bestaande licenties de 5G-technologie reeds gebruiken, in het kader van het principe van technologieneutraliteit. Daarnaast activeerden bepaalde operatoren 5G op het spectrum waarvoor voorlopige gebruiksrechten werden verworven op een beperkt aantal sites.

Dankzij die voorlopige gebruiksrechten ,die het BIPT toekende op 14 juli 2020, kunnen de operatoren de eerste ontwikkelingen van 5G in België mogelijk maken. Als regelgevende instantie moet het BIPT erop toezien dat deze geplande toewijzingen van radiofrequenties, die worden opgelegd door Europa, worden georganiseerd in België. Het BIPT wijst die banden toe aan de operatoren met het oog op een optimaal gebruik van het radiospectrum. Zo kunnen de operatoren verschillende mobiele diensten aanbieden, zowel aan professionele als aan particuliere gebruikers.

Proximus, Telenet en Orange bieden 5G-toegang aan aan hun particulieren klanten – op voorwaarde dat hun smartphone geschikt is voor 5G en ze zich bevinden in een regio waar er 5G-signaal is. De consument die meer wil weten hierover richt zich best tot zijn/haar operator. Wat betreft de b2b-markt, bieden zowel voormelde operatoren als Citymesh 5G-toepassingen aan.