Over over5G.be

Over5G.be is een initiatief van de Federale Overheid, de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden, de FOD Volksgezondheid, het BIPT en Sciensano. Samen bereiden ze België voor op de uitrol van 5G. Via dit kennis- en leerplatform beantwoorden zij zoveel mogelijk vragen van burgers en bedrijven. Een adviesraad van experten verzekert de objectiviteit en wetenschappelijke basis van de antwoorden.

De betrokken partijen:

 • De overheden:

  • Federale Overheid

  • Vlaamse Overheid

  • Waalse Overheid

  • Brusselse Overheden

Gezien deze bevoegdheidsverdeling zijn verschillende aspecten van de informatiemaatschappij onderhevig aan verschillende bevoegdheden. Uitgaande van de bevoegdheidsverdeling in België zijn aangelegenheden inzake radio-omroep en televisie enerzijds, en telecommunicatie anderzijds, aan onderscheiden wetgevers toevertrouwd. Radio-omroep en televisie zijn een “culturele aangelegenheid” en behoren dus tot de bevoegdheid van de gemeenschappen.

De federale wetgever is echter bevoegd om de andere aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij te regelen. Bijgevolg is de federale overheid niet de enige overheid die bevoegd is om kwesties op vlak van elektronische communicatienetwerken en -infrastructuur te regelen en is er noodzaak tot samenwerking. Naast cultuur zijn de gemeenschappen onder andere ook bevoegd voor gezondheidszorg, onderwijs etc. en nemen op basis daarvan bijvoorbeeld initiatieven om de digitale geletterdheid te verbeteren.

De federale overheid is niet bevoegd voor het opleggen en controleren van de stralingsnormen. Dit hoort specifiek tot de bevoegdheid van de gewesten. De gewesten beschermen het leefmilieu en stellen maatregelen op om de risico's verbonden aan de niet-ioniserende stralingen te voorkomen en te beperken.

Lees hier meer over 5G en het institutioneel kader.

 • Het BIPT

Het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) is de federale regulator die bevoegd is voor de markt voor elektronische communicatie, de postmarkt, het elektromagnetische spectrum van de radiofrequenties en radio- en televisieomroep in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het BIPT verzamelt als onafhankelijk telecomregulator alle mogelijke kennis en informatie over 5G. Daarnaast volgt het BIPT het mobiel datagebruik van nabij op en publiceert het onder andere beschikbaarheidskaarten en saturatiekaarten. Meer info op bipt.be.

 • Sciensano

Sciensano is een openbare wetenschappelijke instelling. Het is het nationale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid, de diergezondheid en de voedselveiligheid van België. Sciensano is lid van de Hoge Gezondheidsraad en geeft op basis van een multidisciplinaire benadering van gezondheid het nodige advies over onder andere de risico’s verbonden met mobiele communicatie, zoals radiofrequenties. Sciensano voert fact checks uit en publiceert studies en rapporten over verschillende deelonderwerpen van 5G. Meer info op sciensano.be.

 • De FOD Volksgezondheid

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu of kortweg de FOD Volksgezondheid is een van de negen Federale Overheidsdiensten van België. Het FOD organiseert de gezondheidszorg, waakt over de veiligheid van de voedselketen en werkt aan een gezond leefmilieu voor iedereen. Meer info op health.belgium.be.

 • De adviesraad van experten

Dr. Claude Oestges

Claude Oestges is professor aan de UCLouvain, de Universiteit van Louvain-La-Neuve. Hij werkt rond draadloze- en satellietcommunicatie en publiceerde al verschillende boeken en artikels. Tussen 2016 en 2020 coördineerde hij het Europees project ‘COST CA15104: Inclusive Radio Communication Networks for 5G and Beyond’.

Dr. Sofie Pollin

Sofie Pollin is professor binnen het departement elektrotechniek van de faculteit ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Ze geeft les en doet onderzoek naar draadloze communicatiesystemen. Ze coördineerde verschillende 5G onderzoeksprojecten. In België is ze al meer dan 5 jaar lid van het expertencomité dat toeziet op de Brusselse stralingsnorm.

Dr. Els De Waegeneer

Dr. Els De Waegeneer behaalde haar Master in de Biomedische Wetenschappen aan de UGent (2005) en legde zich vervolgens toe op opleidingsonderdelen ethiek en moraalwetenschap. Ze werkte als wetenschappelijk medewerker voor o.a. het Steunpunt Milieu en Gezondheid. Momenteel is dr. De Waegeneer tewerkgesteld aan de Vakgroep Volksgezondheid. Ze legt zich toe op de opvolging van epidemiologische studies over de mogelijke effecten van niet-ionizerende elektromagnetische straling op de menselijke gezondheid.