FAQ Waarvoor zou 5G nuttig kunnen zijn?

Onze 4G-netwerken beginnen in de eerste plaats verzadigd te geraken, enkel en alleen door ons toenemende gebruik van de smartphone. Daarnaast zal 5G, dankzij de extra karakteristieken, tal van nieuwe toepassingen mogelijk maken. Deze toepassingen zullen zich in de eerste plaats situeren in de bedrijvenmarkt, maar ook de doorsneeburger zal hiervan minstens indirect profiteren, denk maar aan het gebruik van 5G bij de nooddiensten.

Door middel van 5G is een uitbreiding van de capaciteit van mobiele netwerken mogelijk, waardoor we het hoofd kunnen bieden aan de toename van het datavolume dat wordt verbruikt door de smartphonegebruikers. 5G biedt bovendien een aantal extra mogelijkheden, zoals extreem hoge piekcapaciteit in specifieke gevallen, of specifieke netwerkinstellingen voor het Internet of Things, of, ten slotte, concrete configuraties voor heel betrouwbare connecties.

Lees hier meer over 5G