FAQ Is er onderzoek gedaan op de stralingseffecten van 5G?

Naar de gevolgen van straling van zendmasten en mobiele telefoons is al heel wat onderzoek gedaan naar aanleiding van de introductie van de 2G-, 3G- en 4G-technologie.

Sciensano heeft in een advies bevestigd dat de gezondheidsrisico’s kunnen worden ingeschat op basis van bestaand onderzoek dat is uitgevoerd naar vergelijkbare frequenties als die van 5G-technologie, namelijk de laagste frequentiebanden, 700 MHz en 3600 MHz. Het bestaande onderzoek geeft aan dat er geen aantoonbare schadelijke gevolgen zijn van deze straling (700MHz en 3600 MHz) op de gezondheid, ongeacht van welke technologie de straling afkomstig is, als de stralingsintensiteit onder de blootstellingslimieten blijft. Voor de hogere frequentiebanden is er echter nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs om conclusies uit te trekken.

Lees hier meer over 5G en gezondheid