Economie 5G en economie

Groei, innovatie en investeringen. 5G creëert economische meerwaarde voor verschillende sectoren.

5 G in factory

Economische impact van 5G in België

5G is een belangrijk element voor de digitale transformatie van onze bedrijven en maatschappij:

  • Enerzijds zal de nieuwe technologie helpen om de concurrentiekracht en productiviteit van onze bestaande industrieën te doen groeien.
  • Anderzijds biedt het ook mogelijkheden aan creatieve en innoverende bedrijven waardoor er nieuwe bedrijfstoepassingen en usecases op de markt verschijnen.
  • Bovendien speelt 5G ook een rol in het aantrekken van investeringen. Wanneer multinationals of grote internationale organisaties zoeken naar een nieuwe vestigingsplaats, is de beschikbaarheid van 5G een grondvoorwaarde.

Een goed ontwikkelde infrastructuur voor mobiele netwerken is van levensbelang. Zo zullen grote economische motoren zoals lucht- en zeehavens sterk afhankelijk worden van een goede 5G-verbinding. Ook voor de doorsnee burger zal 5G belangrijk zijn door een betere dekking en snelheden. De mogelijkheid om zeer veel geconnecteerde toestellen aan te sluiten en de snellere reactietijd zijn vooral van belang voor bedrijven. Samen met de aanleg van glasvezel voor ieder huis (gekend als ‘fiber to the home’ of (FTTH)) zal 5G de onderbouw vormen van toekomstige digitale infrastructuren. 5G kan niet ontbreken in een economische strategische visie op lange termijn. In het kader van de opleving van onze economie zal 5G dus een belangrijke rol spelen.

De rol van 5G in onze digitale economie en samenleving

Deze studie bespreekt waarom 5G een vitale rol speelt in de digitalisering en hoe de uitrol ervan in de komende 10 jaar één van de meest cruciale bouwstenen van de Europese digitale economie en samenleving zal worden. De studie onderzoekt de transformatieve eigenschappen van 5G en spit uit hoe Europa een relevante, concurrerende en strategische autonome speler van wereldniveau kan blijven. Het onderzoek sluit af met een reeks aanbevelingen rond financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in het 5G-domein.

Onderzoek naar economische groei

Verschillende studies bevestigen de positieve impact van 5G op onze economische situatie.

  • Uit een studie uitgevoerd door Capgemini (in opdracht van het BIPT) blijkt dat de omzet van de mobiele communicatie tegen 2040 zal toenemen met 4 miljard euro. De groei wordt vooral verwacht binnen de volgende sectoren: automobiel, maakindustrie en slimme steden (die door het gebruik van informatietechnologie de stad beter willen beheren en besturen). Ook sectoren als energie, gezondheid en transport zullen een belangrijke rol spelen. Veel van de waarde zal gecreëerd worden door de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en diensten en het implementeren van usecases.
  • Een studie van BIPT afgenomen door consultant Axon partners raamt dat 5G het Belgische bbp (bruto binnenlands product of de totale geldwaarde van alle in ons land geproduceerde goederen en diensten) tegen 2030 zal doen toenemen met 4 tot 6 miljard euro. Dat komt overeen met een stijging tussen 0,8% en 1,2%. Verder wordt verwacht dat 5G een positief effect zal hebben op de werkgelegenheid, voornamelijk door de creatie van 40.000 tot 80.000 nieuwe banen verbonden aan de nieuwe toepassingen die de 5G-technologie mogelijk maakt.
  • Volgens een studie van de Europese Commissie heeft 5G ook een groot socio-economisch effect. De studie schat dat de voordelen van de introductie van 5G binnen de EU in 2025 kunnen oplopen tot 113,1 miljard euro per jaar. Automobiel, gezondheid, transport en energie zijn de vier sectoren die de grootste waarde creëren. Samen zijn ze goed voor 62,5 miljard euro in 2025. Afgeleide voordelen in andere sectoren bedragen 50,59 miljard euro. Hiervan gaat 63% naar het bedrijfsleven en 37% naar de consument en de samenleving. In Europa zal dit waarschijnlijk 2,3 miljoenen banen opleveren.
  • Ook in de Verenigde Staten zien we dezelfde trend. Boston Consulting Group verwacht dat 5G tot 2030 cumulatief tussen 1.400 miljard tot 1.700 miljard USD zal bijdragen aan het Amerikaanse bruto binnenlands product. De grootste winsten worden verwacht in informatiediensten, productie, professionele dienstverlening en bouw. Bovendien zal de nieuwe technologie 3,8 miljoen tot 4,6 miljoen nieuwe banen creëren.