Toegankelijkheidsverklaring

Het BIPT spant zich in om de informatie op zijn website toegankelijk te maken voor iedereen. Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld voor zijn eigen website, conform de richtsnoeren in de wet inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties van 19 juli 2018.

Gelijkvormigheidsgraad

Deze website is conform de WCAG-normen (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

De website vertoont geen toegankelijkheidsproblemen.

Details van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 17/06/2021 nadat de volgende methoden werden toegepast:

Deze toegankelijkheidsverklaring werd een laatste keer bijgewerkt op 22/11/2021.

Feedback en contactgegevens

Hebt u een vraag of een opmerking in verband met de toegankelijkheid van deze website? Stuur een mail naar de webmaster van het BIPT.

U hebt ons een vraag of een opmerking toegestuurd maar nog geen of een niet-bevredigende reactie ontvangen? Stuur een mail naar de klachtencoördinator van het BIPT.