Samenleving Digitale inclusie

De coronacrisis maakte duidelijk dat digitale technologieën een prominente rol spelen in ons dagelijks leven: dankzij het internet is telewerken een mogelijkheid en volgen we onderwijs op afstand. Maar de digitale technologieën zijn niet voor iedereen bereikbaar.

Webp net resizeimage

Twee obstakels zorgen voor een digitale kloof:

  • Een gebrek aan digitale vaardigheden

De digitalisering maakt ons leven op vele vlakken gemakkelijker. Maar er duiken ook gevaren op zoals oplichterij, phishing, cyberpesten, virussen,... Het is belangrijk om kritisch en bewust om te gaan met alle digitale toepassingen en gebruikers hierover correct te informeren. De Koning Boudewijnstichting publiceerde hierover een praktische handleiding. Ook Child focus deelt een handig overzicht met nuttig tips om veilig te surfen. Op Europees niveau zijn er tal van acties om de digitale vaardigheden aan te scherpen en er bestaan ook verschillende initiatieven zowel op lokaal als op gemeenschapsniveau.

  • Een gebrek aan financiële middelen

Voor bepaalde groepen zijn er ook financiële drempels die een obstakel vormen in digitale participatie. Om die groepen op te vangen, werd het sociaal tarief in het leven geroepen. Het sociaal tarief is een korting die operatoren geven op de factuur voor vaste telefonie of vast internet. Op de website van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). staat een overzicht van wie in aanmerking komt voor het sociaal tarief en hoe het tarief kan worden aangevraagd.

De digitale kloof dichten

Deelname aan alle aspecten van de samenleving moet verzekerd worden voor iedereen, ook op digitaal vlak. Het is één van de belangrijkste doelstellingen van de overheid om alle mensen digitaal mee te krijgen en de digitale kloof te dichten. Daarom wordt de evolutie van de digitale inclusie continu gemonitord. De FOD Economie en de Koning Boudewijnstichting publiceren regelmatig belangrijke studies, waaronder: