FAQ Is 5G veilig?

5G maakt gebruik van radiogolven, een vorm van elektromagnetische straling. De lagere radiofrequenties van 5G (tussen 700 MHz en 3800 MHz) zijn vergelijkbaar met de frequenties die worden gebruikt door de bestaande draadloze communicatienetwerken (tussen 800 MHz en 2700 MHz).

De huidige normen die in België worden gehanteerd inzake de intensiteit van de blootstelling aan radiofrequenties (en die nageleefd zullen moeten worden) zijn erg strikt met als doel om een zeer hoog niveau van bescherming te garanderen tegen schadelijke gevolgen voor onze gezondheid.

De huidige in België gehanteerde normen zijn namelijk strenger dan de internationale norm. Gezien de erg strikte stralingsnormen die opgelegd zijn in België, blijft de bescherming van personen zeer hoog, ook bij de introductie van 5G.

Het gebruik van de hogere radiofrequenties (het 26 GHz-bereik) waarnaar nog onvoldoende wetenschappelijk onderzoek werd gedaan, zal voorlopig niet worden toegestaan in België.

Lees hier meer over 5G en gezondheid