Publicatie Wereldrapport kanker 2020

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via IARC

Internationaal Instituut voor Kankeronderzoek, Wereldgezondheidsorganisatie

Het hoofd is het deel van het menselijk lichaam dat het meest wordt blootgesteld aan radiofrequente straling (GSM-gebruik). IARC (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek) heeft in het verleden radiofrequenties dan ook opgedeeld in de categorie 2B op basis van een mogelijk verband tussen mobiel telefoongebruik en bepaalde vormen van hersentumoren. Deze indeling is voorzien voor stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn (meer informatie omtrent de indeling van IARC hier). Op basis van epidemiologische studies die het verband tussen kanker als gevolg van blootstelling aan RF-EMF onderzochten, werd het bewijs als beperkt beoordeeld bij gebruikers van draadloze telefoons voor glioom en akoestisch neuroom (specifieke vormen van hersenkanker), en als onvoldoende om conclusies te trekken voor andere soorten kanker. Het bewijsmateriaal voor beroepsmatige blootstelling en blootstelling in het milieu werd eveneens ontoereikend geacht.

Evenwel, de meeste onderzoeken die beschouwd werden in dit Cancer World Report laten niet toe te concluderen dat er een verband is tussen het gebruik van mobiele telefoons en tumoren in het hoofd. In onderzoeken die positieve associaties rapporteren, is de beschikbare informatie onvoldoende om op definitieve wijze de aanwezigheid van verschillende vormen van bias (bevooroordeeldheid) in het onderzoek uit te sluiten.