Publicatie Veranderingen in de prikkelbaarheid van primaire hippocampale neuronen na blootstelling aan 3,0 GHz radiofrequente elektromagnetische velden

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Echchgadda I. et al.

Deze studie onderzocht of blootstelling aan RF-EMV de prikkelbaarheid van zenuwcellen kan beïnvloeden. Ze vonden dat er inderdaad een verschil gevonden kon worden in prikkelbaarheid van cellen in cultuur, waarbij onderzoekers cellen laten groeien in het labo onder gecontroleerde omstandigheden. In hoeverre dit toepasbaar is op in vivo condities, dus op de zenuwcellen in het menselijk lichaam, is nog onbekend.

De auteurs concluderen dat deze studie niet voldoende bewijs levert om het niet-thermische interactiemechanisme (dat wil zeggen niet door opwarming veroorzaakt) van RF-EMV te ondersteunen of te weerleggen. De hier beschreven resultaten zijn echter consistent met eerdere in vitro studies naar de invloed van RF-EMV blootstelling op neuronale activiteit. Ze benadrukken ook de nood aan verder onderzoek naar blootstellingsomstandigheden, stralingswaarde dosis-respons (dit is het verband tussen de hoeveelheid van RF-EMV waaraan een individu of populatie wordt blootgesteld en de wijze waarop het reageert), blootstellingsduur, modulaties van het signaal en duur van het herstel van de effecten aangezien omkeerbare biologische veranderingen kunnen optreden zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid.

Deze studie heeft ook beperkingen in zijn experimentele opzet. Echchgadda et al. voldeden echter aan de meeste kwaliteitscriteria die gangbaar zijn in het onderzoek, het is enkel onduidelijk of de temperatuur van de cellen werd opgevolgd om de aanwezigheden van mogelijke verhittingseffecten te controleren. Op basis van een enkele studie is het echter moeilijk om conclusies te trekken, dus meer studies zijn nodig die deze bevindingen kunnen bevestigen.