Biologische gevolgen vs. gezondheidseffecten

Een aantal van de studies die aan bod komen in het literatuuroverzicht, bevatten resultaten die kunnen wijzen op een mogelijk effect op de biologie van de mens of andere modelorganismen. Hoewel biologie een sleutelrol speelt bij gezondheid en ziekte, mag niet uit het oog worden verloren dat niet alle biologische effecten de gezondheid direct (of indirect) in positieve of negatieve zin beïnvloeden. Het lichaam kan bijvoorbeeld reageren op temperatuurschommelingen door te zweten om de warmte af te voeren of door de bloedvaten samen te trekken om de lichaamstemperatuur op peil te houden. Deze reactie is op zich niet ongezond, maar is van essentieel belang om gevaren als hyperthermie of onderkoeling te voorkomen. Ook sport wordt beschouwd als bevorderlijk voor de gezondheid, maar gaat gepaard met een breed scala van biologische/fysiologische aanpassingen, zoals een verhoogde hartslag en bloeddruk, metabolische veranderingen, enz. Deze veranderingen zijn normaal en niet noodzakelijk schadelijk voor de gezondheid, zolang zij binnen redelijke proporties blijven.

De biologie van alle organismen, ook die van de mens, is in staat te reageren op bepaalde veranderingen in het milieu, maar meestal is het pas wanneer de grenzen daarvan worden overschreden dat we kunnen spreken van (negatieve) gezondheidseffecten. Het is vaak erg moeilijk om gezondheidseffecten te extrapoleren uit biologische resultaten die in het laboratorium zijn waargenomen. Zij verschaffen echter een schat aan informatie over de mogelijke mechanismen achter de biologische respons.

Bovendien is het altijd belangrijk deze publicaties in de context van eerder werk te plaatsen. Geen enkele studie staat op zichzelf; Er kunnen geen conclusies getrokken worden uit een enkel onderzoek, ze laten ons alleen maar toe hypothesen te stellen. De studies moeten immers herhaald worden en de kwaliteit van elke afzonderlijke studie moet streng gecontroleerd worden. Nauwkeurigheid, methodologische kwaliteit en reproduceerbaarheid zijn immers essentiële factoren voor de relevantie van de resultaten.