Publicatie Radiofrequente straling en kanker: een review

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Grimes, David Robert

ze review onderzoekt verschillende aspecten rond de mogelijke link tussen kanker en blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV). RF-EMV werd door het IARC (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek) ingedeeld in de categorie 2B op basis van epidemiologische studies naar bepaalde types van hersenkanker, wat betekent dat het als mogelijk kankerverwekkend voor de mens wordt beschouwd. Er is echter geen wetenschappelijke consensus over de biologische mechanismen die te pas komen aan het veroorzaken van kankers. In deze studie overloopt de auteur enkele van de voorgestelde biofysische mechanismen die kanker zouden kunnen veroorzaken. Daarnaast bekijkt hij ook de voorgestelde mechanismen die DNA-schade zouden kunnen veroorzaken en beoordeelt hij ook de beschikbare epidemiologische studies op mensen en proefdieren.

De auteur concludeert dat de vermeende link tussen blootstelling aan RF-EMV en het voorkomen van kanker niet wordt ondersteund door het huidige wetenschappelijke data. Hij benadrukt echter wel dat veel van het onderzoek dat wordt gedaan ondermijnd wordt door methodologische tekortkomingen en dat toekomstig onderzoek van hoge kwaliteit nodig is om hier verder duidelijkheid in te scheppen.