Publicatie Mogelijke gezondheidseffecten op de menselijke hersenen door verschillende generaties mobiele telecommunicatie: een review-gebaseerde schatting van het effect van 5G

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Hinrikus H. et al.

In dit overzichtsartikel beschouwde de auteur verschillende experimentele studies die mogelijke gezondheidseffecten op het menselijke brein onderzochten als gevolg van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV). Verschillende parameters werden geanalyseerd, meer bepaald studies gebaseerd op de meting van de hersenactiviteit (elektroencephalogram EEG, event-related-potential (ERP, reacties van de hersenen op specifieke zintuigelijke stimuli, zoals een lichtflits of een geluid), cognitie en gedrag.

De belangrijkste bevinding is dat in een groot deel van de bekeken studies een statistisch significant effect werd gevonden op de hersenactiviteit. Het is echter belangrijk om te vermelden dat, volgens de onderzoekers die dit onderzoek publiceerden, slechts een klein aantal van de studies deze effecten kwantificeerden (de waardes van de EEG), terwijl de rest zich baseerden op observaties van de onderzoekers. Het blijft daarnaast echter belangrijk om te onthouden dat een geobserveerd biologisch effect, zoals een verschil in EEG waarde, niet steeds rechtstreeks in verband staat met een gezondheidsrisico.

De resultaten van het huidige onderzoek tonen geen consistent verband tussen de potentiƫle gezondheidseffecten en blootstelling aan verschillende generaties (2G, 3G en 4G) van telecommunicatietechnologie die gebruik maken van RF-EMV. Ze zouden allemaal bijdragen in een gelijkaardige manier. De RF-EMV-frequenties lager dan 10 GHz, zoals 5G NR FR1 (Frequentiebereik 1 (FR1), frequentiebanden van minder dan 6 GHz, dit zijn de lagere frequentiebanden die gebruikt wordt door 5G), zouden geen wezenlijke verschillen mogen vertonen ten opzichte van de vorige generaties.

De auteur concludeert dat er geen consistente relatie is tussen de aard van de RF-EMF-effecten en de parameters van blootstelling door verschillende generaties (2G, 3G en 4G) van mobiele telecommunicatietechnologie. Maar de auteur is ook zeer voorzichtig in zijn conclusie en geeft aan dat verder onderzoek, meer bepaald naar de hogere frequenties in het 5G spectrum (5G NR FR2) belangrijk blijft, aangezien voldoende betrouwbare wetenschappelijke data voor deze frequenties ontbreekt.