22 maart 2022 Vijf mobiele operatoren ontvankelijk verklaard voor de radiospectrum veiling

Frederik lipfert 7 Jl Jjb J6n Y4 unsplash
Ontdek alle bekijk alle nieuws
BIPT / IBPT

BIPT / IBPT

Het BIPT heeft beslist over de ontvankelijkheid van de kandidaatstellingen voor de langverwachte veiling van het toekomstig radiospectrum. Vijf mobiele operatoren hadden hun kandidatuur ingediend voor de toekomstige veiling en werden na onderzoek door het BIPT allen ontvankelijk verklaard. De veiling betreft de toewijzing van het nieuwe 5G en het bestaande 2G en 3G radiospectrum. Deze veiling voorzien voor juni 2022 zal het mobiele telecomlandschap in ons land mee bepalen voor de komende 20 jaar.

Het BIPT staat als regulator van de elektronische-communicatiemarkt in voor het beheer van het spectrum van de radiofrequenties. Vanuit die bevoegdheid kent het BIPT de gebruiksrechten toe voor het spectrum van de radiofrequenties die geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor elektronische-communicatiediensten die aan het publiek worden aangeboden. Voor elke radiofrequentieband wordt de reserveprijs (d.w.z. een minimale instapprijs bij de veiling) in de telecomwet vastgelegd. Per radiofrequentieband worden de specifieke eisen bepaald via de nodige uitvoeringsbesluiten (bijvoorbeeld: minimumsnelheid welke elke operator via de desbetreffende frequentieband mogelijk moet maken, territoriale dekkingsverplichtingen, gereserveerd spectrum voor nieuwe en bestaande spelers, regels inzake maximale spectrumaankoop per speler). De koninklijke besluiten werden in het Staatsblad gepubliceerd op 23 december 2021.

Het BIPT nodigde op 14 januari 2022 de belangstellende partijen uit om hun kandidatuur in te dienen om deel te nemen aan deze veiling die tot doel heeft om rechten voor spectrumgebruik toe te wijzen in de radiofrequentiebanden die geveild zullen worden (het gaat om spectrum gelegen in de 700 MHz, 900 MHz, 1400 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz en de 3400-3800 MHz frequentieband). De houder van een vergunning zal dankzij de toegewezen radiofrequenties een nationaal netwerk kunnen aanleggen (of verder exploiteren) en mobiele elektronische-communicatiediensten kunnen verstrekken aan eindgebruikers.

De radiofrequentiebanden op 900 MHz, 1800 MHz en 2100 MHz worden momenteel vooral gebruikt voor 2G-, 3G- en 4G-toepassingen. Voor deze radiofrequentiebanden werden vijf kandidaturen ingediend en allen ontvankelijk bevonden.

De radiofrequentiebanden op 700 MHz, 1400 MHz en 3600 MHz zijn nieuwe radiofrequentiebanden die als eerste gebruikt zullen kunnen worden voor de 5G-technologie.

De 3400-3800 MHz band wordt aanzien als de belangrijkste radiofrequentieband voor het uitrollen van 5G. Hierbij wordt er soms verwezen naar de “capaciteitsband” voor 5G, onder meer, wegens het ruim beschikbare spectrum in deze band. Ook voor deze radiofrequentieband werden vijf kandidaturen ingediend en ontvankelijk bevonden.

Hiernaast zal mogelijk zijn dat 5 kandidaten spectrum zullen verwerven voor 5G op 700 MHz. Deze band wordt gezien als een “dekkingsband” die geschikt is voor een landelijke dekking en een betere indoor dekking.

Voor de 1400MHz-band ten slotte werden enkel drie kandidaturen ingediend en ontvankelijk bevonden. De 1400MHz-band is een band die eerder gebruikt zal worden voor extra downlinkcapaciteit (d.w.z. de capaciteit die nodig is om verkeer te krijgen – bv. downloading - op een toestel).

Het type veiling dat gehanteerd zal worden is een zogenaamde “simultane meerrondenveiling bij opbod”. Dit systeem is reeds bekend aangezien het ook gebruikt werd bij de vorige toewijzingen van radiospectrum voor mobiele telecomdiensten in ons land.

De ontvankelijk bevonden operatoren nemen geanonimiseerd deel aan de veiling voorzien voor juni 2022.

De namen van de laureaten worden slechts na de veiling kenbaar gemaakt alsook de informatie


Voor verdere inlichtingen: bipt.be