Blogpost Mobiele telefoons en spermakwaliteit

Robin worrall F Pt10 LXK0cg unsplash
Ontdek alle blogposts
BIPT / IBPT

BIPT / IBPT

www.bipt.be

In het verleden hebben ettelijke studies gerapporteerd dat het gebruik van mobiele telefoons en radiofrequente elektromagnetische velden een nadelig effect op de spermakwaliteit konden hebben. Internationale experten hebben echter opgemerkt dat alle studies methodologische tekortkomingen hadden waardoor geen conclusies konden worden getrokken. Trouwens, in de algemene beoordeling van de onderzoeken wordt besloten dat er geen indicatie van een schadelijk effect van RF-EMF op voortplanting en ontwikkeling is.

Evenwel is het zo dat testikels heel gevoelig zijn voor zelfs lichte temperatuurverschillen. Een paar graden verschil kunnen al een verandering teweegbrengen in de kwaliteit van en de geproduceerde hoeveelheid sperma. De reden waarom die zich buiten het lichaam bevinden, is dat ze een iets lagere temperatuur moeten hebben dan de gemiddelde lichaamstemperatuur. Veel dagelijkse gewoonten, zoals lange tijd in zithouding blijven, kunnen de temperatuur al aanzienlijk verhogen en een potentiële vermindering van de spermakwaliteit veroorzaken. Zo ook steken veel mannen hun mobiele telefoon in hun broekzak, dicht bij de testikels, en zoals alle elektronica kunnen mobiele telefoons veel warmte afgeven, bijv. van de batterij. Bij een bevestigde vermindering van de spermakwaliteit is het moeilijk om precies vast te stellen of dit louter te wijten is aan de verandering van temperatuur, of dat RF-EMF ook een effect zou hebben op deze kwaliteit. Er bestaan in-vitrostudies die wijzen op een hogere beweeglijkheid van sperma dat blootgesteld is aan radiofrequente elektromagnetische velden, zoals de review die onlangs is besproken in het literatuuroverzicht, maar er zijn weinig of geen aanwijzingen dat blootstelling zou kunnen leiden tot onomkeerbare mannelijke onvruchtbaarheid op lange termijn.

Los daarvan is mannelijke vruchtbaarheid een complex onderwerp waarin veel factoren meespelen, aangezien ze beïnvloed kan worden door tal van factoren waaronder ziekte en gebruik van medicatie, maar ook levensstijl, zoals dieet, roken, drug- en alcoholgebruik. In veel gevallen is het belangrijk om met verschillende van die factoren rekening te houden. Bij vrouwen zijn er geen aanwijzingen dat blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden negatieve effecten op de vruchtbaarheid met zich brengt.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een oproep voor systematische reviews van de literatuur gedaan om diverse gezondheidseffecten te beoordelen op basis van recente studies , waarbij rekening moet worden gehouden met de kwaliteit van elke individuele studies en hun algemene resultaten. Deze reviews gingen onder andere over studies van mensen en dieren, en in-vitrostudies in verband met effecten op de voortplanting, waaronder studies over spermakwaliteit. De resultaten van deze reviews worden ergens de twee jaar verwacht.