Usecase 5G loodst scheepverkeer in goede banen

5 G autonomous ship
Ontdek alle usecases

Antwerpen

Oktober 2020

Moderne (container)schepen zijn vaak enorm groot en weinig wendbaar. Om de haven binnen te varen, rekenen ze op de ondersteuning van sleepboten. Die opereren doorgaans met twee tegelijk en dat zonder dat ze elkaar kunnen zien. Kortom: specialistenwerk! Gespecialiseerde en ervaren kapiteins lopen echter niet dik gezaaid, terwijl het scheepverkeer steeds drukker wordt. In de zoektocht naar een oplossing blijkt 5G Stand alone cruciaal.

Voordelen in zicht

Omwille van de potentiële voordelen onderzochten het Havenbedrijf Antwerpen en Orange Belgium de mogelijkheid om sleepboten via een 5G-oplossing efficiënter door de haven te loodsen:

  • Minder tijdverlies en kortere wachttijden bij het binnenvaren van de haven
  • Minder schade door gesleepte schepen aan kaaimuren, sluizen etc.
  • Meer rendement binnen de beschikbare havenoppervlakte

Met het huidige 4G-netwerk is al veel mogelijk. Maar door de beperkte bandbreedte is het nog niet snel genoeg en kan het geen permanente en betrouwbare mobiele verbinding verzekeren.

In zee met 5G

De sleepboten werden daarom voorzien van 5G-camera’s. 5G heeft immers een lagere latentie (oftewel reactietijd) en een grotere bandbreedte. Bovendien laat een 5G Stand Alone -netwerk ‘slicing’ toe: het mobiele netwerk reserveert een deel van de capaciteit exclusief voor de sleepboten en kan zelfs voorrang geven aan bepaald(data)verkeer. In het Operation Center worden de doorgestuurde beelden vervolgens samengevoegd met andere data die nodig zijn om de bewegingen van de sleepboten in veilige banen te leiden.

Toekomst verzekerd

De toekomstambities van de Antwerpse haven zijn duidelijk: de tweede Europese haven blijven door haar activiteiten steeds efficiënter, veiliger en betrouwbaarder te maken. De snelheid en veiligheid van haar sleepboten verhogen is hierin een belangrijke schakel. Ook qua schaalbaarheid van deze oplossing biedt 5G Stand Alone voordelen.