Publicatie Studies naar metingen van persoonlijke blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden: Een systematische review

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Ramirez-Vazquez, R. et al.

Met dit literatuuroverzicht hadden de wetenschappers het doel studies te beoordelen die de persoonlijke blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) meten en te evalueren of ze voldoen aan de vereiste kwaliteitscriteria voor opname in deze review.

De onderzoekers hebben systematisch wetenschappelijke werken beoordeeld die zijn gepubliceerd tussen 1 januari 1998 en 31 december 2021 en hebben 56 relevante publicaties geïdentificeerd. Ze hebben zich gericht op studies die de persoonlijke blootstelling aan RF-EMV meten met verschillende methoden, waaronder persoonlijke metingen met vrijwilligers en metingen door gekwalificeerde onderzoekers in specifieke zones, micro-omgevingen (specifieke situaties, bv. op het werk, thuis, in scholen, etc.) hele steden, te voet of in vervoermiddelen.

De conclusie van dit onderzoek is dat de gemeten blootstellingsniveaus aan RF-EMV veel lager liggen dan de maximumniveaus die zijn vastgesteld in de ICNIRP-richtlijnen. Dit suggereert dat de persoonlijke alledaagse blootstelling aan RF-EMV over het algemeen geen risico vormt en ruimschoots binnen de veiligheidsrichtlijnen valt.

De opmerking moet echter gemaakt worden dat in dit literatuuroverzicht enkel gekeken werd naar de blootstelling van mensen en dat hier geen directe uitspraak gedaan werd naar gezondheidseffecten die hier al dan niet uit voort kunnen komen.