Publicatie Straling van mobiele telefoons verstoort energie-homeostase in hersenen en stimuleert voedselinname in een menselijke populatie

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Wardzinski et al.

In deze menselijke experimentele studie, onderzochten Wardzinski et al. de effecten van mobiele telefoonstraling op de voedselinname aan de hand van een geblindeerd, sham-gecontroleerde, gerandomiseerde cross-over studie. De deelnemers aan de studie, 15 jonge mannen met normaal gewicht, werden willekeurig verdeeld (randomisatie) over 2 groepen waarbij de ene eerst gedurende 25 min. werd blootgesteld aan RF-EMV's, uitgezonden door twee verschillende types mobiele telefoons, en vervolgen aan “sham-straling” of schijnblootselling. Voor de tweede groep werd de volgorde omgedraaid. De proefpersonen zijn “blind”, dat wil zeggen dat ze niet weten in welke groep de proefpersoon zit. De spontane voedselinname werd beoordeeld door een "all-you-can-eat buffet"-test en de energie-homeostase in de hersenen werd gecontroleerd.

De resultaten wijzen RF-EMV's aan als een potentiële factor die kan bijdragen tot overeten, wat aan de basis ligt van de obesitasepidemie.

Hoewel een goed uitgevoerde studie, werd de blootstelling uitgevoerd met een mobiele telefoon, wat het moeilijk maakt om de blootstellingsparameters te controleren. Voor menselijke blootstelling is het echter gecompliceerder om blootstellingssystemen te gebruiken. Hoewel vergelijkbare populatiegroottes de norm zijn in blootstellingsstudies bij de mens, blijft dit een kleine groep. Het zou interessant zijn deze bevinding door andere studies te bevestigen, in andere regio’s en andere populatiegroepen.