Publicatie Straling van mobiele telefoons kan de genexpressie in de orale plaveiselepitheelcellen veranderen

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Khalil A.M. et al.

In deze experimentele studie op mensen werd de invloed van RF-EMV op genexpressie (het proces waarbij informatie in een gen ‘tot expressie komt’ doordat het gen afgelezen wordt en onder andere eiwitten worden gemaakt) onderzocht. Hiervoor rekruteerden ze een groep studentenvrijwilligers en stalen werden afgenomen en onderverdeeld op basis van het gebruik van hun mobiele telefoon.

Hoewel de onderzoekers geen statistisch significant verschil in genexpressie aan konden tonen, concludeerden ze toch dat veranderingen op moleculair niveau kunnen plaatsvinden als gevolg van RF-EMF blootstelling. Hun conclusies worden dan ook niet gestaafd door hun resultaten.

Het lijkt opmerkelijk en misleidend hoe de auteurs aangeven dat hun bevindingen geen significant verband aantonen tussen de expressie van beide genen, noch de lengte van de geschiedenis, noch de frequentie van het telefoongebruik, en toch de conclusie trekken in de richting van het tegenovergestelde standpunt. Ook het feit dat hun titel het tegenovergestelde suggereert van deze feitelijke bevindingen, zou de lezers van het artikel moeten waarschuwen om met een kritische blik naar deze studie te kijken.