Publicatie Straling van de millimetergolf (MM) en de microgolffrequentie veroorzaken diep doordringende effecten: de biologie en de fysica

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

In deze studie roept Pall op tot het verstrengen van de veiligheidsrichtlijnen om rekening te houden met tijdsvariatie van samenhangende elektrische en magnetische velden. Hiervoor refereert hij naar verschillende studies die op het eerste zicht zijn theorie ondersteunen dat deze magnetische velden dieper in het lichaam kunnen doordringen dan wordt gedacht.

Het probleem is dat Pall meerdere ernstige fouten maakt, waaronder enkele elementaire fouten tegen de wetten van de fysica van elektromagnetische velden waarop zijn theorie rust. Zo zegt hij onder andere dat de permeabiliteit van biologisch materiaal zeer hoog ligt. Dit is echter onjuist. de magnetische permeabiliteit van weefsel is zeer laag, in wezen identiek aan die van water en vele orden van grootte lager dan die van materialen met een hoge permeabiliteit, zoals bijvoorbeeld ijzer. Daarnaast misinterpreteert hij verschillende studies die hij citeert, waaronder studies die gebruik maken van stralingsdichtheden die ver boven de veiligheidslimieten liggen.

Daarnaast hebben verschillende auteurs vooroordelen en methodologische fouten in het artikel van Pall gevonden:

  • Foster K.R., Balzano Q. (2021). Comments on Martin Pall, “Millimeter (MM) wave and microwave frequency radiation produce deeply penetrating effects: the biology and the physics”, Reviews on Environmental Health, Published online May 26, 2021. https://doi.org/10.1515/reveh-2020-0165
  • Panagopoulos D.J. (2021). Comments on Pall’s “Millimeter (MM) wave and microwave frequency radiation produce deeply penetrating effects: the biology and the physics”, Reviews on Environmental Health, Published online July 12, 2021. https://doi.org/10.1515/reveh-2021-0090
  • - Arribas E, Escobar I, Martinez-Plaza A, Ramirez-Vazquez R. Comment on Martin L. Pall "Millimeter (MM) wave and microwave frequency radiation produce deeply penetrating effects: the biology and the physics", Rev Environ Health, 2021 [published online ahead of print, 2022 Feb 10]. Rev Environ Health. 2022;10.1515/reveh-2021-0180. doi:10.1515/reveh-2021-0180