Publicatie Recent onderzoek naar emf en gezondheidsrisico’s. 16e rapport van ssm’s scientific council on electromagnetic fields, 2021

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Scientific council on electromagnetic fields

Een wetenschappelijk rapport van de Zweedse Wetenschappelijke Raad voor elektromagnetische velden analyseerde het onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s door blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV). Het rapport richtte zich op studies die werden gepubliceerd tussen januari 2020 en december 2020 en beoordeelde verschillende soorten EMV, zoals statische, laagfrequente, intermediaire en radiofrequente velden. Het behandelt zowel biologische, menselijke als epidemiologische studies.

Uit recent onderzoek is geen nieuw bewijs naar voren gekomen voor een directe oorzaak-gevolgrelatie tussen blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) en gezondheidsrisico’s. Er is wel een beperkte hoeveelheid nieuw onderzoek gevoerd over het mogelijke risico van tumoren in verband met het gebruik van mobiele telefoons. Wat betreft het verband tussen mobiel telefoongebruik en slapeloosheid-achtige symptomen, zijn vergelijkbare bevindingen waargenomen zoals eerder gerapporteerd. Opmerkelijk is dat de relatie tussen slapeloosheid en mobiel telefoongebruik meer verbonden lijkt te zijn met de duur van het gebruik dan met het daadwerkelijke niveau van stralingsblootstelling. Dit suggereert dat andere factoren, zoals stress of gedrag (bijvoorbeeld het gebruik van de telefoon vlak voor het slapengaan) mogelijk het waargenomen verband zou kunnen verklaren.

Wat betreft adolescenten blijkt uit nieuwe studies dat blootstelling aan RF-EMV geen risico lijkt te vormen voor hun cognitieve vaardigheden, zoals geheugen, aandacht en concentratie, snelheid van informatieverwerking enz. en hersenvolume.

In het algemeen biedt deze review geen nieuwe aanwijzingen voor directe gezondheidsrisico's door EMV-blootstelling, maar het benadrukt het belang van verder onderzoek naar de mogelijke effecten van mobiel telefoongebruik en andere factoren die kunnen bijdragen aan gezondheidsklachten, zoals slapeloosheid.