Publicatie Radiofrequentieveld induceert mitochondriale ongevouwen eiwit reactie in muis beenmerg stamcellen

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Deze studie onderzocht de invloed van radiofrequenties (RF) op de eiwitvouwing in de mitochondriën in stamcellen die afkomstig zijn van muizen. Eiwitten hebben een bepaalde vorm nodig om hun functie te verrichten, dit wordt ook wel de eiwitvouwing genoemd. De mitochondriën zijn organellen in de cel die zorgen voor de energie die de cel nodig heeft, ze zijn ook de belangrijkste bron en een van de doelwitten van reactieve zuurstofsoorten (“ROS”, dit zijn moleculen die het element zuurstof bevatten en chemisch zeer actief zijn).

Er werd vastgesteld dat na blootstelling aan RF de mitochondriale ongevouwen eiwit reactie (mitochondrial unfolded protein response) werd geactiveerd. Dit is een herstellingsreactie die normaal wordt geactiveerd als er zich een grote hoeveelheid ongevouwen eiwit in het mitochondrion bevindt. In deze studie vonden de auteurs geen bewijs voor ernstige en permanentie schade aan de mitochondriën. De normale eiwitvouwing is hersteld 24 uur na blootstelling aan radiofrequenties. De concentratie aan ROS was hoger bij blootstelling aan radiofrequentie elektromagnetische straling., Deze verhoogde concentratie ligt mogelijk aan de basis van de mitochondriale ongevouwen eiwit reactie.

Ook deze studie heeft enkele beperkingen in zijn experimentele opzet, waaronder het ontbreken van geblindeerde testen. De studie vond geen ernstige of blijvende schade aan de mitochondriën of aan de cellen. Het is hierbij dus aangewezen om te onthouden dat een biologisch effect (zoals de mitochondriale ongevouwen eiwit reactie), niet altijd een ziektebeeld tot gevolg heeft. Een biologisch effect veroorzaakt dus niet noodzakelijk een gezondheidseffect. Daarnaast is het een onderzoek in cellen. Hoewel we veel kunnen leren van in vitro studies, is het niet aangewezen om hieruit conclusies te trekken in verband met gezondheid. In dit geval is het onduidelijk wat deze resultaten kunnen betekenen in de context van mogelijke ziektebeelden en meer onderzoek is nodig alvorens uitsluitsel te kunnen bieden.