Publicatie Oxidatieve schade in de lever en hersenen van de ratten blootgesteld aan frequentie-afhankelijke radiofrequente elektromagnetische blootstelling

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Biochemisch en histopathologisch bewijs. (Sharma A. et al.)

Bij “oxidatieve stress” is er een verhoogde concentratie aan “reactieve zuurstofsoorten” (of “ROS”) aanwezig in de cellen. Dit zijn moleculen die het element zuurstof bevatten en chemisch zeer actief zijn, waardoor bepaalde biologische processen aangetast kunnen worden wanneer de concentraties te hoog zijn. Het zijn zeer giftige stoffen. De opeenstapeling van schade zou bijvoorbeeld veroudering in de hand werken. De auteurs concluderen op basis van deze studie in ratten dat blootstelling aan radiofrequenties oxidatieve schade aan de lever zou kunnen induceren en een mogelijke toename kunnen veroorzaken op schade op niveau van de hersenen.

Ook deze studie heeft enkele beperkingen in zijn experimentele opzet, waaronder het gebrek aan een correct blootstellingssysteem, het ontbreken van de juiste stralingsdosering en het ontbreken van geblindeerde testen. Het is ook niet zeker dat de geobserveerde biologische veranderingen aan de basis zouden liggen van een gezondheidseffect. Bovendien moet steeds rekening gehouden worden met het feit dat studies in proefdieren niet altijd direct te vertalen zijn naar menselijk niveau, maar een belangrijke stap kunnen zijn in het verbeteren van de wetenschappelijke kennis.