Publicatie Moleculair mechanisme van kwaadaardige transformatie van Balb/c-3T3-cellen geïnduceerd door langdurige blootstelling aan 1800 MHz radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV)

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Ding Z. et al.

Ding Z et al. ontdekten dat blootstelling aan hoge intensiteiten van RF-EMV-straling (stralingswaarde van 8 W/Kg, (de limieten in de EU zijn vastgesteld op 2W/kg) een ongunstig effect veroorzaakte op hun celcultuur. Zij implanteerden deze cellen ook in levende dieren en stelden vast dat ze een effect hadden op de vorming van tumoren. Zij bestudeerden de genexpressie (het proces waarbij informatie opgeslagen in een gen ‘tot expressie komt’ doordat het gen afgelezen wordt en onder andere eiwitten worden gemaakt) van de cellen en ontdekten dat het mechanisme aan de oorsprong van dit ongunstig effect te vinden is binnen het lipidenmetabolisme, dit is het proces waarbij de cellen vetzuren opnemen uit de voeding, van de cel.

Deze blootstellingsintensiteiten die gebruikt werden in de studie van Ding et al. zijn zeer hoog en hoger dan verwacht wordt bij normale blootstellingsomstandigheden. Bij zulke omstandigheden is het mogelijk dat verwarmingseffecten worden opgewekt, dewelke mogelijk kunnen leiden tot ongewenste gevolgen. De huidige stralingsnormen laten toe om dergelijke verwarmingseffecten te voorkomen. Het is onduidelijk of Ding et al. temperatuurmetingen gedaan hebben om de verhitting van het staal als gevolg van de bestraling na te gaan. Hierdoor is het zeer moeilijk om conclusies te trekken uit deze studie en de waarde ervan in te schatten voor het onderzoek naar mogelijke nadelige gezondheidseffecten van RF-EMV straling.