Publicatie Label-vrije studie van het globale celgedrag tijdens blootstelling aan radiofrequente velden in de omgeving in de aan- of afwezigheid van pro-apoptotische of pro-autofage behandelingen

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Joushomme A. et al.

Joushomme et al. onderzochten verschillende effecten in cellen, meer bepaald rond apoptose (geprogrammeerde celdood) en autofagie (het afbreken van bepaalde cellulaire componenten zoals beschadigde eiwitten of lichaamsvreemde deeltjes).

Ze hebben in hun in vitro studie geen enkel effecten van RF op de cellulaire respons gevonden, zelfs niet bij stralingswaarden boven de normale blootstellingslimieten. Ondanks het gebruik van deze hogere stralingswaarden werden geen statistisch relevante resultaten gevonden.

Deze studie heeft ook beperkingen in zijn experimentele opzet, zoals het ontbreken van blind uitgevoerde testen en het gebruik van heel hoge blootstellingsintensiteiten.