Publicatie Kan prenatale en postnatale blootstelling aan mobiele telefoons nadelige gevolgen hebben voor moeders, zuigelingen en kinderen?

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Ashrafinia F. et al.

In deze review wordt onderzoek gedaan naar het verband tussen het gebruik van mobiele telefoons door moeders en de ongewenste effecten bij zuigelingen, kinderen en moeders. Bij zuigelingen in de leeftijdsgroep van 6-18 maanden rapporteerden de auteurs geen bevindingen. Bij kinderen van 3 tot 5 jaar werden geen eenduidige resultaten bekomen. Zo vond een studie een verband tussen spraakstoornissen en het telefoongebruik van de moeder, terwijl andere studies geen significante associatie vonden met de psychomotorische en mentale ontwikkelingen van het kind. Wel werd er een verhoogd risico op emotionele en gedragsstoornissen waargenomen bij kinderen tussen 7 en 11 jaar van wie de moeder was blootgesteld aan mobiele telefoons. Hierbij werd zowel gekeken naar pre- als postnatale blootstelling aan mobiele telefoons, waarbij voornamelijk de groep die op beide momenten veel blootgesteld werd aan mobiele telefoons slecht scoorde. Bij foetussen daarentegen hadden de kinderen van moeders die mobiele telefoons gebruikten net een lager risico om laag te scoren op motorische vaardigheden. Daarnaast was het risico op pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging of zwangerschapshypertensie) lager bij personen met een gemiddelde en hoge blootstelling aan mobiele telefoons, in tegenstelling tot degenen met een lage blootstelling. Een opmerking die de onderzoekers maken bij enkele van de geselecteerde studies is dat de controlegroep met kinderen met lage blootstelling steeds relatief klein was in vergelijking met de blootgestelde groep.

Studies naar gedragsproblemen hebben verschillende tegenstijdige of niet-eenduidige resultaten gerapporteerd, met name geen bevindingen bij zuigelingen en een positieve associatie bij kinderen van 7-11 jaar. Hierdoor is er meer onderzoek nodig voor hier conclusies uit getrokken kunnen worden.