Publicatie Interpretatie van Timetrends (1996-2017) van de incidentie van geselecteerde kankers in Engeland in relatie tot het gebruik van mobiele telefoons als mogelijke risicofactor

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

De Vocht, F.

In deze epidemiologische studie werd onderzoek gedaan naar het voorkomen van bepaalde kankers in Engeland en de relatie dat dit zou kunnen hebben met het telefoongebruik en blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV). Hierbij werd gekeken naar kankers van de hersenen, oorspeekselklier, schildklier en colorectale kanker, waarvan werd aangenomen dat ze allemaal verband houden met blootstelling aan RF-EMV.

Tot op heden is er nog steeds discussie over de vraag of mobiele telefonie een risicofactor is voor kanker. In deze context van aanhoudende onzekerheid is het belangrijk om de trends in de incidentie van kanker te blijven volgen. In deze studie concludeert de auteur dat er voorlopig weinig bewijs is voor een verband tussen het gebruik van mobiele telefoons en kanker van de hersenen of de oorspeekselklier en dat dit ook in overeenstemming is met gegevens uit andere landen. Hoewel het niet kan worden uitgesloten dat het gebruik van mobiele telefoons een potentiƫle risicofactor is die bijdraagt aan een verhoogd voorkomen van colorectale of schildklierkanker, is het, op basis van deze epidemiologische gegevens, onwaarschijnlijk dat het een belangrijke risicofactor is voor beide.