Publicatie Het effect van radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) op biomerkers van oxidatieve stress in vivo en in vitro: Een protocol voor een systematische review

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Henschenmacher B. et al.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft recentelijk een oproep gedaan voor systematische reviews van de literatuur om diverse gezondheidseffecten te beoordelen op basis van recente studies en de beschikbare literatuur, waarbij rekening moet worden gehouden met de kwaliteit van elke individuele studie en hun algemene resultaten.

In het kader hiervan moeten de betrokken onderzoekers ook hun protocollen publiceren, zodat deze gecontroleerd en kritisch nagelezen kunnen worden door de wetenschappelijke gemeenschap. Dit is een van deze protocollen. Henschenmacher et al. geven hier het protocol voor het onderzoeken van de relatie tussen RF-EMV en oxidatieve stress, door middel van beschikbare studies zowel in vitro als in vivo. Onder oxidatieve stress verstaan we de verhoogde aanwezigheid van reactieve zuurstofverbindingen in de cel. Dit zijn natuurlijk voorkomende verbindingen die kunnen reageren met andere moleculen in de cel. Indien deze te veel voorkomen, en de cel deze reactieve zuurstofverbindingen niet kan wegwerken op de normale manier, is het mogelijk dat deze schade kunnen toebrengen aan de werking van de cel.