Publicatie Het effect van langdurige blootstelling aan radiofrequentie op cognitie in observationele studies bij mensen: Een protocol voor een systematisch onderzoek

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Benke et al.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft recentelijk een oproep gedaan voor systematische reviews van de literatuur om diverse gezondheidseffecten te beoordelen op basis van recente studies en de beschikbare literatuur, waarbij rekening moet worden gehouden met de kwaliteit van elke individuele studies en hun algemene resultaten.

In het kader hiervan moeten de betrokken onderzoekers ook hun protocol publiceren, zodat deze gecontroleerd en bekritiseerd kunnen worden door de wetenschappelijke gemeenschap. Dit is een van deze protocollen. De review die hieruit voortkomt zal het effect van langdurige blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) op cognitie (het mentale proces van het verwerven van kennis en begrip door middel van denken, ervaring en de zintuigen) beschrijven in observationele studies bij mensen.