Publicatie Gezondheidseffecten van blootstelling aan een 5G-basisstation: een systematische review

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via IEEE

Sofri et al.

Deze review analyseert het meest recente onderzoek naar blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) bij mensen, met bijzondere aandacht voor het effect ervan op cognitieve prestaties, welzijn, fysiologische parameters (hartslag, bloeddruk en lichaamstemperatuur) en elektro-encefalografie (EEG).

De auteurs concludeerden dat de meeste beschikbare studies in de literatuur over 2G/3G/4G, geen effecten aantoonden en geen consistentie vertoonden in de wijze waarop blootstelling aan deze signalen van invloed zou kunnen zijn op de cognitieve, fysiologische parameters, het welzijn en de EEG van de vrijwilligers. de auteurs merkten ook op dat er geen studies zijn die de effecten van 5G (700 MHz, 3,5 GHz of 28 GHz) basisstation-signalen op volwassenen rapporteren wat betreft cognitieve prestaties, welzijn, of fysiologische markers. De auteurs roepen dus op tot verder onderzoek naar de frequenties gebruikt in de nieuwe 5G technologie omdat deze belangrijk zijn om te bepalen of 5G-technologie veilig is.