Publicatie Gevolgen van 5G voor de gezondheid

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

PDF - 3,8 MB

Een studie voor het Europees Parlement door Belpoggi F.

Eind juli werd door Dr. Fiorella Belpoggi een overzicht gegeven voor het Europese parlement over de huidige staat van de kennis gerelateerd aan radiofrequentie elektromagnetische velden (RF-EMV) en hun mogelijk kankerverwekkend potentieel en impact op het voortplantingssysteem (Belpoggi, 2021). Dit gebeurde in opdracht van het Panel for the Future of Science and Technology (STOA). Zij kwam tot de conclusie dat er mogelijk bewijs is voor het verband tussen bepaalde hersentumoren en de blootstelling aan RF-EMV. Daarnaast stipt het rapport aan dat er voldoende aanwijzingen zijn voor de nadelige effecten op de vruchtbaarheid van mannen. Bijkomend vestigt het rapport ook de aandacht op beperkt bewijs voor de nadelige effecten op de vruchtbaarheid bij vrouwen en beperkt bewijs voor ontwikkelingseffecten bij nakomelingen van moeders die tijdens de zwangerschap veel mobiele telefoons gebruikten.

Deze studie is de afgelopen paar maanden vaak op sociale media rondgegaan als bewijs dat 5G schadelijk zou zijn. De waarheid is echter genuanceerder. Bijvoorbeeld, het onderzoek naar mannelijke vruchtbaarheid is een zeer complex verhaal waarbij veel factoren een mogelijke rol spelen, zoals leeftijd, stress en levensstijl… , maar die in veel van de studies niet werden beschouwd. Een andere grote factor is de lichaamstemperatuur. Een tijdelijke afname in de zaadcellenproductie kan al worden waargenomen wanneer de temperatuur van de teelballen tot 2 graden stijgt. Deze temperatuurstijging vindt al plaats bij normale activiteiten zoals zitten. Er is geen bewijs om te stellen dat dergelijke effecten de gezondheid schaden. Daarnaast voorkomen de huidige blootstellingslimieten dergelijke verhitting.

In het geval van ontwikkelingseffecten toonden de studies die beschouwd werden ook beperkingen, waaronder het zelfrapporteren van gegevens (bijvoorbeeld over GSM-gebruik), wat kan leiden tot bijvoorbeeld recall bias (vertekeningen in de herinneringen), vooral als het gebaseerd is op gebeurtenissen in het verleden. Daarnaast is er vaak een gebrek aan duidelijke blootstellingsbeoordeling, waarbij verschillende bronnen van blootstelling samen worden geanalyseerd. Daarnaast wordt er geen aandacht geschonken aan de aanwezigheid van verschillende mogelijk verstorende variabelen (zoals blootstelling aan lood of andere schadelijke stoffen tijdens de zwangerschap). Daarnaast zijn er ook statistische fouten gemaakt in de interpretatie van de data, zoals eerder al aangetoond werd door Garofalo et al. (2020). Het is ook vermeldenswaardig dat ook reeds een fact-check voor dit artikel gepubliceerd werd door het Vlaamse magazine Knack.