Publicatie Geschatte dosissen voor radiofrequente elektromagnetische velden gedurende de volledige dag en avond in de hersenen en slaap bij preadolescenten

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Cabré-Riera, A. et al.

In deze studie onderzoeken Cabré-Riera et al. de associatie tussen geschatte radiofrequente elektromagnetische veld (RF-EMV)-dosissen gedurende de hele dag en avond met slaapstoornissen en objectieve slaapmetingen bij preadolescenten.

RF-EMV blootstelling doorheen de hele dag was niet geassocieerd met zelf-gerapporteerde slaapstoornissen en objectieve slaapmetingen. Wat blootstelling tijdens de avond betreft, hadden preadolescenten die in hoge mate waren blootgesteld aan RF-EMV van telefoongesprekken een kortere totale slaaptijd vergeleken met preadolescenten die geen telefoongesprekken hadden en dus niet blootgesteld waren.

De bevindingen suggereren dat de avond een mogelijk relevant venster is voor RF-EMV-blootstelling wat betreft slaap-gerelateerde effecten. De auteurs kunnen echter niet uitsluiten dat de waargenomen associaties te wijten zijn aan de activiteiten of redenen die de telefoontjes motiveren, in plaats van aan de blootstelling aan RF-EMV zelf.