Publicatie Gebruik van mobiele telefoons, genetische gevoeligheid en nieuwe chronische nierziekten

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Zhang, Y., Zhang, Y., Ye, Z., et al.

Veel mensen over de hele wereld lijden aan een chronische nierziekte (chronic kindney disease of CKD), wat betekent dat de nieren het bloed niet correct filteren. Preventie speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van de ontwikkeling van deze ziekte.. Het is daarom noodzakelijk zoveel mogelijk variabele risicofactoren te identificeren om passende preventieve maatregelen te kunnen nemen.

De auteurs merken ook op dat het aantal mobiele-telefoongebruikers wereldwijd sterk is toegenomen. Zij melden dat een hoge frequentie van het gebruik van mobiele telefoons in verband wordt gebracht met symptomen van depressie, stress en slaapstoornissen, die allemaal verband houden met een hoger risico op CKD.

In deze studie onderzochten de auteurs het verband tussen het gebruik van mobiele telefoons, gebruikskenmerken en nieuwe gevallen van chronische nierziekten. Gebruikskenmerken zijn bijvoorbeeld de duur dat de telefoon wordt gebruikt, het aantal ontvangen of gemaakte oproepen, het gebruik van een handsfree set of luidspreker.

De studie werd op prospectieve wijze uitgevoerd, wat betekent dat de personen gedurende een periode van ongeveer 12 jaar werden gevolgd wat betreft het zich voordoen van CKD. De studie telde 408.743 deelnemers zonder voorgeschiedenis van chronische nierziekte. Bij de intake hebben de deelnemers zelf via een vragenlijst de informatie over het gebruik van hun mobiele telefoon verstrekt.

De resultaten toonden aan dat het gebruik van mobiele telefoons in verband werd gebracht met een groter risico op een chronische nierziekte, vooral bij mensen die meer tijd per week besteedden aan het ontvangen of voeren van telefoongesprekken. Het gebruik van een handsfree apparaat of luidspreker had echter geen invloed op het risico van het ontwikkelen van een chronische nierziekte.

Éen van de sterke punten van deze studie is de prospectieve opzet, die geschikt is voor het monitoren van de ontwikkeling van een ziekte. Bovendien betrof deze studie een groot aantal mensen. Voorzichtigheid is echter geboden bij het interpreteren van de resultaten van deze studie. Deze studie heeft immers een grote beperking omdat een vragenlijst werd gebruikt als methode om gegevens van blootstelling aan elektromagnetische velden te vergaren. Er is mogelijk sprake van een vertekening omdat de deelnemers zelf het gebruik van de mobiele telefoon hebben geëvalueerd en enkel voor de drie maanden voorafgaand aan hun intake. Zonder zich hiervan bewust te zijn, kunnen de deelnemers het gebruik ervan hebben onder- of overschat vanwege hun zelfevaluatie. Deze evaluatie kan ook vertekend zijn omdat de deelnemer zich het gebruik niet exact herinnert. Dat wordt een recall bias (vertekening door gebrekkige herinnering) genoemd. Bovendien zijn er geen gegevens beschikbaar over de blootstelling aan elektromagnetische velden van andere bronnen in de omgeving. Overigens wordt niet uitgesloten dat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, geen rekening is gehouden met storingsfactoren, d.w.z. andere parameters die de resultaten zouden kunnen beïnvloeden, hetgeen tot een foutieve conclusie leidt.

De auteurs wijzen erop dat de resultaten moeten worden bevestigd door verdere studies over een mogelijk verband tussen het gebruik van mobiele telefoons en chronisch nierfalen.