Publicatie Gebruik van mobiele telefoons en de tijdstrend van het aantal gevallen van hersenkanker in Korea

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

In deze studie werd er geen verband gevonden tussen het aantal mobiele telefoons en het voorkomen van hersenkanker in Korea.

Deze studie laat methodologisch echter wel wat te wensen over, meer bepaald in het bepalen van het niveau van de blootstelling van de individuele deelnemers. Zo wordt de blootstelling afgeleid uit het bezitten van een mobiel telefoonnummer. Maar hierbij wordt echter geen onderscheid gemaakt hoe vaak de individuele deelnemers blootgesteld werden aan RF-EMV. Daarnaast hebben hersentumoren een lange tijd nodig om zich te ontwikkelen. De auteurs dringen er dan ook op aan dat het is aangewezen verder onderzoek uit te voeren die kijkt naar langere tijdsperiodes.