Publicatie Evaluatie van de DNA-methyleringsprofielen van de LINE-1-, Alu-repeats en van het ribosomaal DNA in menselijke cellijnen blootgesteld aan radiofrequente elektromagnetische velden

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via Int J Mol Sci.

Ravaioli F, Bacalini MG, Giuliani C, et al.

De auteurs onderzochten of blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) een effect kon hebben op de DNA-methylering en dus verstoringen in ons genoom (DNA) kon veroorzaken. Methylering betekent dat een CH3-groep (één koolstofatoom en 3 waterstofatomen) wordt toegevoegd aan het DNA. Het kan verschillende effecten hebben, zoals de veranderde afleesbaarheid (genexpressie) en het herstel van het DNA. Dit is een normaal proces, en de verstoring daarvan kan bijdragen tot de ontwikkeling van verschillende aandoeningen.

In het laboratorium hebben de auteurs drie celtypes gedurende 48 uur blootgesteld aan RF-EMV: een type van cellijn van baarmoederhalskanker en twee soorten cellijnen van neuroblastoom, een kanker die het zenuwstelsel aantast.

De auteurs merkten met name methylering op van bepaalde repetitieve DNA-elementen (LINE-1, Alu en van het ribosomaal DNA). Deze elementen hebben verschillende functies in ons genoom, zoals het bijdragen aan de evolutie van het genoom of een rol spelen in het aflezen van het DNA (genexpressie). Veranderingen in de repetitieve elementen kunnen in verband worden gebracht met bepaalde genetische ziekten.

De auteurs concludeerden dat de blootstelling aan RF-EMV in geen enkele van de geanalyseerde cellijnen invloed had op de DNA-methylering van de Alu-elementen. Daarentegen beïnvloedde de blootstelling wel de DNA-methylering van de LINE-1-elementen en van de ribosomale repeats.

Hoewel de meeste kwaliteitscriteria in die studie worden nageleefd, moet worden opgemerkt dat er meer onderzoek nodig is om de onderliggende mechanismen van de waargenomen effecten beter te begrijpen. Dit wordt trouwens onderstreept door de auteurs van de studie.

Tot slot, hoewel deze studie correct is uitgevoerd, zou het voorbarig zijn om op basis van dit werk over cellen definitieve conclusies te trekken over het effect van RF-EMV van lage intensiteit op de menselijke gezondheid.