Publicatie Effecten van smartphone straling op de zwangerschap: Een systematisch overzicht

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

El Jarrah I. et al.

In deze systematische review werd gekeken naar verschillende wetenschappelijke publicaties die de vraag onderzochten of RF-EMV de zwangerschap kan schaden. Hierbij werd zowel onderzoek naar lichamelijke gevolgen op (nog) niet-zwangere volwassenen als zwangerschapsonderzoek opgenomen. Er werden ook enkele studies opgenomen die keken naar zwangerschapsuitkomsten (in de zuigelingen).

De auteurs concludeerden dat blootstelling aan EMV-straling geassocieerd is met hormonale, thermische en cardiovasculaire veranderingen bij volwassenen, maar vonden echter niet voldoende bewijs om conclusies te trekken voor zwangere vrouwen en zuigelingen. Slechts 4 van de 18 studies keken namelijk specifiek naar deze twee groepen. Deze studies onderzochten onder andere eindpunten als miskramen, schommelingen in de foetale temperatuur en hartslagvariabiliteit, evenals de afmetingen en verhoudingen van het lichaam van zuigelingen. De auteurs hielden echter geen rekening met de specifieke effecten van blootstelling aan EMV-straling op zwangerschapsuitkomsten.

Er dient ook gewezen te worden op de criteria die de auteurs gebruikten om de studies te kiezen. Het is bij reviews steeds belangrijk om kritisch te kijken naar de conclusies van de auteurs en om na te gaan of deze goed ondersteund worden. Hier zien we inderdaad dat de auteurs bijvoorbeeld enkel keken naar studies uitgevoerd in de laatste 5 jaar, zonder rekening te houden met oudere studies.