Publicatie Effecten van radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMV) op kanker in proefdierstudies

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Mevissen M. et al.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft recentelijk een oproep gedaan voor systematische reviews van de literatuur om diverse gezondheidseffecten te beoordelen op basis van recente studies en de beschikbare literatuur, waarbij rekening moet worden gehouden met de kwaliteit van elke individuele studie en hun algemene resultaten.

In het kader hiervan moeten de betrokken onderzoekers ook hun protocollen publiceren, zodat deze gecontroleerd en kritisch nagelezen kunnen worden door de wetenschappelijke gemeenschap. Dit is een van deze protocollen. In het kader van het stralingsprogramma van de WHO is het doel van deze werkzaamheden om een systematische evaluatie te maken van de effecten van blootstelling aan RF EMV op kanker bij proefdieren.