Publicatie Effecten van elektromagnetische straling van mobiele telefoons op het proteoom van de hippocampus van ratten

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Singh, Kumari Vandana et al.

Deze studie onderzocht de samenstelling van het proteoom (de proteïnesamenstelling) in de breincellen (in het bijzonder de hippocampus, hersenstructuur die een belangrijke rol speelt bij het leren en het geheugen) van ratten. Hierbij vonden de auteurs een verschil in voorkomen van een proteïne dat hersencellen tegen beschadiging beschermt in de cellen van blootgestelde in vergelijking met niet blootgestelde ratten, en enkele specifieke proteïnen die een rol spelen in het cellulaire energiemetabolisme (het proces van aanvoer van bouwstoffen en afvoer van afvalstoffen met als doel de productie van energie) en membraantransport (het dringen van stoffen door de celwand). Concluderend stellen de auteurs dat het proteoom in de hippocampus ontregeld wordt bij blootstelling aan gsm-straling, wat de gezonde werking van de hersenen zou kunnen beïnvloeden.

Deze studie heeft ook beperkingen in zijn experimentele opzet, zoals het ontbreken van blind uitgevoerde testen en het feit dat ze een ongeschikt blootstellingssysteem gebruiken (een mobiele telefoon die is aangebracht op de kooi van de ratten). Dit is echter geen gepast blootstellingssysteem voor experimentele studies omdat het moeilijk is om de exacte blootstellingsparameters te bepalen. Hoewel de auteurs stellen dat de verschillen op het vlak van het proteoom een invloed zou kunnen hebben op een gezonde werking van de hersenen, werd dit niet expliciet aangetoond in de studie. We benadrukken hierbij het belang van een goed uitgevoerde studie met de nodige controles en kwaliteitscriteria.