Publicatie Effecten van blootstelling aan 2,45 GHz wifi op slaapafhankelijke geheugenconsolidatie

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

In deze studie werden vrijwilligers onderworpen aan testen om de mogelijke invloed van wifi op het declaratieve geheugen (de mogelijkheid om zich bewust feiten te herinneren), het emotionele geheugen (wat te maken heeft met gevoelens) en het procedurele geheugen (met dit geheugen kunnen alledaagse handelingen zoals eten, lopen, autorijden… uitgevoerd worden zonder erbij na te denken) na te gaan. Verder werden ook leergerelateerde hersenactiviteitsparameters geanalyseerd. Deze prestaties bestonden uit het onthouden van een woordpaar, een opeenvolgend vingertikken en een gezichtsherkenningstaak. Tijdens de nacht werden de proefpersonen blootgesteld aan wifi. Er werd geen verschil opgemerkt bij de emotionele en procedurele geheugenprestaties. In vrijwilligers die werden blootgesteld aan wifi was de nachtelijke verwerking van de declaratieve taak significant beter dan in de controlegroep, die niet blootgesteld werd. Er werd echter geen fysiologisch verschil waargenomen. Vanwege deze inconsistentie kan dit resultaat ook een toevallige bevinding zijn.