Publicatie Effecten van acute blootstelling aan 3500 MHz (5G) radiofrequente elektromagnetische straling op angst-achtig gedrag en de auditieve cortex bij cavia's

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Yang et al.

In deze studie onderzochten Yang et al. De effecten van 3.5GHz elektromagnetische velden (5G-frequentie) op angstgedrag en effecten in de auditieve cortex (het deel van de hersenen dat instaat voor het gehoor) bij cavia’s. Ze vonden geen effecten op de auditieve cortex, de gehoordrempel of angstig gedrag, maar ze vonden wel een toename van oxidatieve stress, wat schadelijk kan zijn als het bepaalde niveaus bereikt. Onder oxidatieve stress verstaan we de verhoogde aanwezigheid van reactieve zuurstofverbindingen in de cel. Dit zijn natuurlijk voorkomende verbindingen die kunnen reageren met andere moleculen in de cel. Indien deze te veel voorkomen, en de cel ze niet kan wegwerken op de normale manier (specifieke anti-oxidante enzymen), is het mogelijk dat deze schade kunnen toebrengen aan de werking van de cel.

Deze studie heeft ook beperkingen in zijn experimentele opzet, zoals het ontbreken van blind uitgevoerde testen. De onderzoekers gebruikten ook geen realistische 5G-modulaties, maar een continue 3.5GHz golfvorm om de cavia’s bloot te stellen. Daarnaast was er ook geen controle van de lichaamstemperatuur van de cavia’s, ondanks het feit dat zeer hoge stralingswaardes in bepaalde condities werden gebruikt, waardoor effecten door verhitting niet uitgesloten kunnen worden.