Publicatie Effect van reproductieve en levensstijlfactoren op antimulleriaanse hormoonspiegels bij vrouwen van Indiase afkomst

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Banerjee K. et al.

Deze wetenschappelijke studie onderzocht factoren die van invloed kunnen zijn op de niveaus van het anti-Mulleriaans hormoon (AMH) bij vrouwen van Indiase afkomst, wat een belangrijke indicator is van de voorraad eicellen en vruchtbaarheid. Onvruchtbaarheid is een wereldwijd probleem dat bij veel vrouwen voorkomt, dus het begrijpen van deze factoren is belangrijk voor het verbeteren van de vruchtbaarheidsbehandelingen.

De onderzoekers verzamelden gegevens van zeven vruchtbaarheidsklinieken in Noord-India en vroegen vrouwen die daar een behandeling ondergingen om vragenlijsten in te vullen over hun reproductieve en levensstijlfactoren. Ze keken vervolgens naar het AMH-niveau in het bloed van de vrouwen en beoordeelden of het als normaal of laag werd beschouwd.

Uit de resultaten bleek dat lage AMH-niveaus geassocieerd waren met toenemende leeftijd, korte menstruatiecycli, amenorroe (het uitblijven van menstruatie) en vrouwen met een familiegeschiedenis van vroegtijdige menopauze. Aan de andere kant waren hoge AMH-niveaus geassocieerd met vrouwen met het polycysteus ovariumsyndroom wat vaak gekenmerkt wordt door het uitblijven van de eisprong en vrouwen van wie de partners geen vruchtbare zaadcellen in het sperma hadden. Interessant genoeg vonden de onderzoekers geen verband tussen AMH-niveaus en factoren zoals roken, slaap, dieet, body mass index en het gebruik van mobiele telefoons of laptops.

Hoewel deze studie niet mobiele telefoons, laptops of elektromagnetische velden als primaire bron van (on)vruchtbaarheid bekijkt en eerder een brede waaier aan mogelijke oorzaken onder de loep neemt, hebben we ze ter info toch opgenomen. Er dient opgemerkt te worden dat er enkele methodologische tekortkomingen te vinden in deze studie. Zo steunen de onderzoekers voornamelijk op zelf gerapporteerde data. Zelf gerapporteerde data zijn altijd onderhevig aan bepaalde vormen van bias, bijvoorbeeld recall bias, waarbij bepaalde gedragingen verkeerd herinnert worden of overschat/onderschat worden of culturele bias, waarbij bepaalde antwoorden cultureel meer aanvaard worden. Het is fundamenteel om deze bias zo veel mogelijk te beperken in dit type studies. Het is onduidelijk of dit hier gebeurd is.

Deze bevindingen dragen bij aan ons begrip van vruchtbaarheid bij vrouwen van Indiase afkomst en kunnen nuttig zijn bij het verbeteren van de vruchtbaarheidsbehandelingen en het identificeren van risicofactoren voor verminderde vruchtbaarheid.