Publicatie Effect van elektromagnetische velden op spontane abortus: Een systematisch overzicht en meta-analyse

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Ghazanfarpour M. et al.

In deze review bekeken de auteurs mogelijke effecten die blootstelling aan elektromagnetische velden kan hebben op miskramen of spontane abortus. Het grote probleem met deze studie is dat de auteurs een zeer grote waaier aan elektromagnetische velden beschouwen. Hierbij worden zowel extreem laag frequente elektromagnetische velden (ELF-EMV) gebruikt (zoals deze opgewekt door het elektriciteitsnetwerk), alsook radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV), maar ook X-stralen. Vooral deze laatste valt onder ioniserende straling, terwijl RF-EMV en ELF-EMV in de niet-ioniserende zone in het spectrum vallen. Daarnaast bekijken ze ook straling afkomstig van een zeer groot aantal verschillende bronnen (hoogspanningslijnen, telecommunicatie basisstations, elektrische verwarmingstoestellen), bronnen die allemaal verschillende eigenschappen hebben. In het geval van een elektrisch verwarmingstoestel wordt bijvoorbeeld ook veel hitte geproduceerd. Het is dus niet mogelijk een onderscheid te maken tussen een mogelijk effect van ELF-EMV en de verhoogde temperatuur, waardoor dit mogelijk een verkeerd resultaat kan opleveren. Om te voorkomen dat studies van slechte kwaliteit worden uitgevoerd omdat niet naar behoren rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de verschillende frequentiebereiken, bijvoorbeeld zoals in deze studie, is nauwe samenwerking tussen medisch-biologische en technische (ingenieurs) teams nodig om te zorgen voor een juist begrip van elektromagnetische velden en hun mogelijke interacties met biologische systemen. Daarnaast werd voor bepaalde cijfers (meer bepaald het abortuscijfer in de VS) verwezen naar een studie die vooral keek naar vrijwillige, geïnduceerde abortus en dus niet naar spontane abortus.

De auteurs concluderen dat blootstelling aan elektromagnetische velden geassocieerd wordt met een verhoogd risico op spontane abortus, maar door hun ernstige methodologische tekortkomingen is deze conclusie niet betrouwbaar.