Publicatie Effect van de duur van het gebruik van mobiele telefoons tijdens de zwangerschap op de algemene motorische bewegingen van zuigelingen

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bektas H. et al.

In deze studie onderzochten Bektas et al. de effecten van RF-EMV blootstelling op motorische bewegingen bij baby’s na de bevalling. De resultaten suggereerden dat er mogelijk een verband bestaat tussen RF-EMV blootstelling voor de geboorte en motorische ontwikkeling bij zuigelingen. Het is echter nog niet duidelijk of deze effecten tijdelijk of permanent zijn en er zijn meer verdere studies nodig om dit te bevestigen.

Deze studie heeft ook beperkingen in zijn experimentele opzet. Zo werd er geen rekening gehouden met confounding factors, dit zijn mogelijke verstorende variabelen tijdens de zwangerschap (bv. roken of alcoholgebruik, blootstelling aan hormoonverstoorders…). Daarnaast is de stralingsblootstelling gebaseerd op zelf gerapporteerde gegevens van het telefoongebruik van de moeders. Dit is een manier van blootstellingsbeoordeling die zeer onnauwkeurig is.