Publicatie Effect van blootstelling aan 2400 MHz mobiele telefoonstraling op het gedrag en de morfologie van de hippocampus in het Zwitserse muismodel

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Hasan I et al.

De auteurs onderzochten de effecten van de blootstelling van het zenuwstelsel aan elektromagnetische velden (EMV). Ze concludeerden dat blootstelling aan EMV neurologische veranderingen kan veroorzaken in de hersenen van muizen, wat zou leiden tot angstig gedrag bij muizen. Het hier besproken type beschadiging van het zenuwstelsel heeft geen onmiddellijk aantoonbare resultaten. De auteurs speculeren echter dat het op lange termijn kan leiden tot een verminderde reservecapaciteit van de hersenen, wat ontdekt zou kunnen worden later opduikende ziekten van het zenuwstelsel, maar ze hebben niet de gegevens om deze bewering te staven. Ze concluderen dat verdere tests nodig zijn om hier uitsluitsel over te bieden en om te bepalen of dergelijke veranderingen omkeerbaar of blijvend zijn.

Deze studie heeft ook beperkingen in zijn experimentele opzet, zoals het ontbreken van blind uitgevoerde testen, het ontbreken van een geschikte controle met schijnblootstelling (sham), en het feit dat ze een ongeschikt blootstellingssysteem gebruiken (twee mobiele telefoon die zijn aangebracht op de kooi van de muizen, zonder verdere dosimetriebepaling, dit is de meting van de elektromagnetische energie die wordt geabsorbeerd in biologische weefsels die zijn blootgesteld aan RF-EMV ). Dit is echter geen geschikt blootstellingssysteem voor experimentele studies, omdat het moeilijk is om de exacte blootstellingsparameters te bepalen.