Publicatie Draadloos telefoongebruik in de kindertijd en adolescentie en neuro-epitheliale hersentumoren: resultaten van de internationale MOBI-Kids-studie

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Castano-Vinyals, G. et al.

In deze grote multinationale case-control studie onderzochten Castano-Vinyals et al. een mogelijk verband tussen het gebruik van mobiele telefoons en het voorkomen van hersentumoren. Tussen 2010 en 2015 rekruteerde de studie 899 mensen met hersentumoren binnen de leeftijd van 10 tot 24 jaar (de gevallen) en 1.910 controlegevallen (in deze studie patiënten die geopereerd werden omwille van een vermoeden van appendicitis). De gevallen en de controlegevallen waren gelijkaardig op vlak van datum van diagnose, onderzoeksgebied en leeftijd.

De auteurs hebben geen verhoogd risico op hersentumoren waargenomen, noch in relatie met het gebruik van draadloze telefoons, noch met de geschatte dosis van bloostelling door draadloze telefoons aan RF-EMV en ELF-RMV (“extremely low frequency” elektromagnetische velden). Er werden zelfs dalende risicotrends waargenomen in relatie tot de tijd sinds het begin van het gebruik en de cumulatieve gesprekstijd. De auteurs hebben a priori geen reden op basis van onderzoek bij mensen om aan te nemen dat dit wijst op een beschermend effect van het gebruik van draadloze telefoons bij mensen. Analyses suggereren dat deze bevinding, die voornamelijk toe te schrijven is aan waarnemingen in de leeftijdsgroep van 15-19 jaar, verklaard zou kunnen worden door herinneringsvertekening (recall bias) van de deelnemers. Hoewel de auteurs inspanningen gedaan hebben om mogelijke verstorende factoren te identificeren, is het mogelijk dat resultaten beïnvloed werden door een niet-geïdentificeerde bron van verstorende factoren.